Popiel-Machnicki, Wawrzyniec. 2018. „Obraz współczesnej Polski W Refleksji Literackiej Wiktora Jerofiejewa”. Acta Polono-Ruthenica 1 (XX):113-20. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1720.