Pluskota, Teresa. 2018. „Nazwy zawodów Oraz Stanowisk świeckich I kościelnych W Toponimach dzierżawczych Na Dawnych Kresach południowo-Wschodnich W Wiekach XVI-XIX”. Acta Polono-Ruthenica 1 (XIX):65-75. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1804.