Kaźmierczyk, Zbigniew. 2018. „Wschodnia świadomość zła według Miłosza”. Acta Polono-Ruthenica 1 (XXI):175-83. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1873.