Mocarz-Kleindienst, Maria. 2018. „Inność Kulturowa W reportażach Ryszarda Kapuścińskiego I Ich Rosyjskich przekładach”. Acta Polono-Ruthenica 1 (XIX):217-24. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1877.