Kościołek, Anna. 2018. „Obraz Rosji mikołajowskiej W Pamiętnikach św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego”. Acta Polono-Ruthenica 1 (XIX):71-85. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1957.