Mazurek, Halina. 2018. „Konfrontacje Rosyjsko-Polskie W Dramatach Gabrieli Zapolskiej”. Acta Polono-Ruthenica 1 (XIX):111-18. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1995.