Kwiatkowska, Tatiana. 2018. „Gramatyczna Kategoria Rodzaju Dla zapożyczeń W języku Polskim I Rosyjskim: Paralele I różnice”. Acta Polono-Ruthenica 1 (XIX):217-29. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2004.