Kurianowicz, Małgorzata. 2012. „Początki Drukowanej Biblii słowiańskiej Na Terenie Rusi Moskiewskiej”. Acta Polono-Ruthenica 1 (XVII):27-35. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2258.