Savelova, Liubov. 2012. „Językowy Portret północnego chłopa W Prozie Mariusza Wilka”. Acta Polono-Ruthenica 1 (XVII):93-102. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2264.