Loshakova, Tatiana. 2012. „Mit I realność W północnej Prozie Mariusza Wilka”. Acta Polono-Ruthenica 1 (XVII):103-13. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2265.