Sikorska, Marina. 2012. „Peryfraza: Zakres Oraz zawartość pojęcia”. Acta Polono-Ruthenica 1 (XVII):149-57. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2269.