Olechno-Wasiluk, Joanna. 2012. „Aksjologiczny Obraz Kobiety Na Podstawie Paremii Rosyjskich”. Acta Polono-Ruthenica 1 (XVII):159-65. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2270.