Maximovitch, Evguenia. 2012. „Biblizmy We współczesnej Rosyjskiej Publicystyce”. Acta Polono-Ruthenica 1 (XVII):167-78. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2271.