Yudina, Natalia. 2012. „Niektóre Nowe Funkcje Interakcji W słowiańskiej wspólnocie językowej W XXI Wieku”. Acta Polono-Ruthenica 1 (XVII):179-90. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2272.