Gładyś-Seta, Ewa. 2012. „Mit Jako źródło Symboliki Reklamy (na Materiale ukraińskich tekstów Reklamowych)”. Acta Polono-Ruthenica 1 (XVII):191-204. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2273.