Borkowska, Aldona. 2018. „Transformacja Mitu O Bohaterstwie W Rosyjskiej współczesnej Prozie Wojennej”. Acta Polono-Ruthenica 3 (XXIII):19-29. https://doi.org/10.31648/apr.2816.