Sitkiewicz, Gabriela, i Joanna Darda-Gramatyka. 2018. „Dzieci I Ryby głosu Nie mają? O kształtowaniu Kompetencji społecznych I językowych W Procesie Nauczania języka Rosyjskiego”. Acta Polono-Ruthenica 3 (XXIII):71-88. https://doi.org/10.31648/apr.2824.