Rudyk, Anna. 2018. „Leksykalne wykładniki Wybranych Emocji Negatywnych W rosyjskojęzycznej Wersji Utworu Katarzyny Grocholi Upoważnienie Do szczęścia”. Acta Polono-Ruthenica 3 (XXIII):109-18. https://doi.org/10.31648/apr.2831.