Orzechowska, J. (2018) „O potrzebie «zarządzania» imionami własnymi w przekładach powieści kryminalnych Aleksandry Marininy”, Acta Polono-Ruthenica, 4(XXII), s. 125–134. doi: 10.31648/apr.1243.