Czetyrba-Piszczako, M. (2018) „Ukraińskie frazeologizmy w polskim przekładzie Piotra Kuprysia Eneidy Iwana Kotlarewskiego”, Acta Polono-Ruthenica, 3(XXII), s. 109–121. doi: 10.31648/apr.1252.