Bielniak, N. (2017) „Nadieżdy Teffi związki z Polską”, Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), s. 7–16. doi: 10.31648/apr.1320.