Witczak, P. (2018) „Z dziejów emigracji rosyjskiej w Polsce – publicystyka Michaiła Arcybaszewa”, Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), s. 37–47. doi: 10.31648/apr.1323.