Białek, E. (2018) „Rosyjska depesza kondolencyjna – wzorzec gatunkowy”, Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), s. 51–63. doi: 10.31648/apr.1324.