Olechno-Wasiluk, J. (2018) „Multimedialny słownik lingworealioznawczy – nowe narzędzie w lingwokulturologii stosowanej”, Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), s. 79–88. doi: 10.31648/apr.1326.