Borys, I. (2018) „Percepcja przyrody w sonecie Stepy akermańskie Adama Mickiewicza i jego przekładach na język rosyjski”, Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), s. 91–101. doi: 10.31648/apr.1327.