Czetyrba-Piszczako, M. (2018) „Przegląd literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po 1989 roku”, Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), s. 103116. doi: 10.31648/apr.1328.