NDiaye, I. A. (2018) „Kobieta demoniczna Teffi (1872–1952) w przekładzie Juliana Tuwima”, Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), s. 125–133. doi: 10.31648/apr.1330.