Tołkaczewski, F. (2018) „Okazjonalizmy Wasilija Szukszyna w przekładzie na język polski”, Acta Polono-Ruthenica, 2(XXII), s. 135–146. doi: 10.31648/apr.1331.