Popiel-Machnicki, W. (2018) „Obraz współczesnej Polski w refleksji literackiej Wiktora Jerofiejewa”, Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), s. 113–120. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1720 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).