Rudziewicz, I. (2018) „ 175”., Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), s. 279–282. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1742 (Udostępniono: 3 grudzień 2023).