Mordań, M. (2018) „Czy nadawane współcześnie «stare» imiona prawosławne zawsze są zamierzonym przejawem powrotu do tradycji?”, Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), s. 51–65. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1773 (Udostępniono: 8 sierpień 2022).