Pluskota, T. (2018) „Nazwy zawodów oraz stanowisk świeckich i kościelnych w toponimach dzierżawczych na dawnych Kresach południowo-wschodnich w wiekach XVI-XIX”, Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), s. 65–75. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1804 (Udostępniono: 8 sierpień 2022).