Rudyk, A. (2018) „Rosyjskie odpowiedniki przekładowe polskiego predykatywu trzeba”, Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), s. 78–87. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1866 (Udostępniono: 8 sierpień 2022).