Stec, W. (2018) „Metafora w nazewnictwie roślinnym: polskie i rosyjskie nazwy roślin leczniczych motywowane nazwami ze świata zwierząt”, Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), s. 99–115. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1868 (Udostępniono: 8 czerwiec 2023).