Grącka, M. (2018) „Myśl narodnicka a polski ruch niepodległościowy. Powstanie styczniowe w prozie Nikołaja N. Złatowratskiego”, Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), s. 161–174. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1872 (Udostępniono: 5 marzec 2024).