Kaźmierczyk, Z. (2018) „Wschodnia świadomość zła według Miłosza”, Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), s. 175–183. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1873 (Udostępniono: 8 sierpień 2022).