Mocarz-Kleindienst, M. (2018) „Inność kulturowa w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego i ich rosyjskich przekładach”, Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), s. 217–224. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1877 (Udostępniono: 8 sierpień 2022).