NDiaye, I. A. (2018) „Koncept śmierć w poezji emigracyjnej Nadieżdy Teffi”, Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), s. 225–235. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1878 (Udostępniono: 8 sierpień 2022).