Mazurek, H. (2018) „Konfrontacje rosyjsko-polskie w dramatach Gabrieli Zapolskiej”, Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), s. 111–118. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1995 (Udostępniono: 5 marzec 2024).