Dąbrowska, M. (2018) „Samuel Bogumił Linde a kultura i nauka rosyjska (na materiale czasopism początku XIX wieku)”, Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), s. 191–205. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2002 (Udostępniono: 5 marzec 2024).