Kwiatkowska, T. (2018) „Gramatyczna kategoria rodzaju dla zapożyczeń w języku polskim i rosyjskim: paralele i różnice”, Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), s. 217–229. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2004 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).