Kurianowicz, M. (2012) „Początki drukowanej Biblii słowiańskiej na terenie Rusi Moskiewskiej”, Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), s. 27–35. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2258 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).