Matus, I. (2012) „Wokół problematyki kasacji unii kościelnej w latach 30. XIX wieku w obwodzie białostockim (od unickiego parocha do prawosławnego duchownego)”, Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), s. 37–50. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2260 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).