Savelova, L. (2012) „Językowy portret północnego chłopa w prozie Mariusza Wilka”, Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), s. 93–102. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2264 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).