Suchodolska-Nowak, O. (2012) „Koncept miłości w paremiologii słowiańskiej (na materiale języka: ukraińskiego, rosyjskiego, polskiego)”, Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), s. 129–137. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2267 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).