Witkowska, L. (2012) „Międzykulturowa komunikacja”, Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), s. 139–147. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2268 (Udostępniono: 16 lipiec 2024).