Kołodyńska, T. (2012) „Korelacja dźwięczności/bezdźwięczności w systemie konsonantycznym ukraińskich gwar nadsańskich”, Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), s. 235–241. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2276 (Udostępniono: 12 lipiec 2024).