Wróblewska, M. (2012) „ 352”., Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), s. 277–279. Dostępne na: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2282 (Udostępniono: 21 lipiec 2024).