Sitkiewicz, G. i Darda-Gramatyka, J. (2018) „Dzieci i ryby głosu nie mają? O kształtowaniu kompetencji społecznych i językowych w procesie nauczania języka rosyjskiego”, Acta Polono-Ruthenica, 3(XXIII), s. 71–88. doi: 10.31648/apr.2824.