Rudyk, A. (2018) „Leksykalne wykładniki wybranych emocji negatywnych w rosyjskojęzycznej wersji utworu Katarzyny Grocholi Upoważnienie do szczęścia”, Acta Polono-Ruthenica, 3(XXIII), s. 109–118. doi: 10.31648/apr.2831.